Voor aanvang van de toevertrouwde werken,  maken wij steeds een veiligheid en gezondheidsplan op. 
Ons plan  word in principe opgedeeld in 9 onderdelen:
 1. Keuringsplichtige arbeidsmiddelen
 2. Noodprocedures en Speciale procedures COVID19
  • COVID 19
  • EHBO
  • Telefoonnummers bij ongeval
  • Brandveiligheid
 3. Risicoanalyse
 4. Communicatiekanaal
 5. Specifieke uitvoeringswerkzaamheden
 6. Technische fiches en overzicht van de veiligheidsinformatiebladen
 7. Algemene gegevens
 8. Attest EHBO
 9. Intentieverklaring

 

We hanteren de volgende preventiehiërachie  :

 1. Vermijden van risico’s.
 2. Vervangen van gevaarlijke stoffen of situaties door ongevaarlijke of minder gevaarlijke stoffen.
 3. Bestrijding bij de bron
 4. Gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen.
 5. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Door maatregelen te nemen volgens de preventiehiërachie kunnen we de omvang van de risico’s beperken. Door maatregelen te nemen voor aanvang der activiteiten kunnen we nog we nog aanvaardbare en restrisico’s bekomen

 

bestrijdingsmiddelen houtworm, schimmels en zwammen in houtstructuren

bestrijdingsmiddelen schimmels en zwammen in metselwerk

brandvertragende middelen voor hout

attesten Butgb en aTg 

producten voor structurele maatregelen

lijmen

verankering

 

attesten sociale zekerheid

attesten for justicie : blanco strafblad

bank attesten 

attesten erkenningen

attesten registraties

verzekeringen:  BA - ABR - personeel 

 

AV-001

AV-003

AV-006

IS-005

IS-009

IS-081

 

vorkheftruck basis

schaarlift basis

persoonlijke valbeveiliging basis

zelfrijdende hoogwerker

persoonlijke valbeveiliging gevorderd

ademhalingsbescherming

EHBO