voorbeeld van principeschets aangeleverd door

ingenieursbureau 

 

Balken die volgens het onderzoek en  de stabiliteitsberekening onvoldoende draagkrachtig zijn, kunnen hersteld worden dmv het aangieten van een prothese;
Afhankelijk van de situatie kan dit volgens één van de volgende mogelijkheden worden uitgevoerd:

  • -  hetzij een prothese waarbij de buitenzijden van de originele balk kunnen behouden blijven ofwel waarbij dus de balk uitgehold wordt en alle slechte delen worden verwijderd,

  • -  hetzij een prothese waarbij een bekisting wordt geplaatst, meestal in betonplex, die nadien wordt weggenomen en waarbij dus het materiaal van de prothese zichtbaar blijft

  • -  hetzij een prothese waarbij de bekisting wordt uitgevoerd in houtsoort zoals de rest van de balk,

 

Een studie van de uit te voeren herstelling is essentieel om de stabiliteitsproblemen op te kunnen lossen;

Wij werken hierbij met een stabiliteitsingenieur die de studie op zich neemt en de berekeningsnota's dan aanlevert.

Volgende procédé wordt normaliter toegepast:

Vrijmaken van moerbalk:

Het vrijmaken van de moerbalk bestaat uit het plaatselijk voorzichtig demonteren van vloerplanken zodat de moerbalk langs boven bereikbaar is voor de verstevigingwerken, het zo nodig inkorten of aanwerken van kinderbalken, het wegnemen van hulphout, het zuiver maken van de moerbalk. Zonodig ook het plaatselijk demonteren van metselwerk en na uit voering terug aanmetselen. Uiteraard na het adequate ondersteuning;

 

Voorbereiding van de ondergrond:

Alle slechte delen dienen minimaal verwijderd worden; Het hout krijgt een behandeling tegen aantasting van houtborende insecten en zwammen. 

 

Plaatsen van de gelijmde wapening:

De ankers, types en aantallen, ... zoals hierboven reeds aangeven worden eveneens door de stabiliteitsingenieur bepaald. Meestal wordt er gewerkt met opgeruwde glasvezelstaven. De wapening,  moet sowieso  voldoende overbrugging tot stand brengen tussen het gezonde hout en de prothese;

Deze ankers worden gelijmd met daarvoor goedgekeurde epoxylijm.

 

Aangieten prothese

Afhankelijk dus van welke optie er haalbaar is (uitholling, bekisting) wordt na het eventueel plaatsen van de bekisting, de epoxy gestort; Dit is een drie componenten epoxy bestaande uit epoxyhars, verharder en vulstof;

De uitharding tot totale belasting is gemiddeld 14 dagen; Pas dan kunnen de onderschoringen weggenomen worden en is de balk terug belastbaar.

 

# CRAFTSMANSHIP