since 1998

 

In 1998 werd een familiebedrijf opgericht tussen de broers Guy, Jurgen en Jean-marie Plancke.

Jurgen en Jean-marie,  samen met hun vader  actief in het schilderbedrijf "Eric Plancke en zonen"

Guy, afgestudeerd als landmeterdeskundige in de HOG (1992) had na een aantal jaren ervaring in een bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding de tak "building care" mee opgestart en vond het tijd om de sprong te wagen.  Sinds 2002 is Guy de enige vennoot van de firma.


Direct na de oprichting van het bedrijf Attic werd het eerste personeelslid aangenomen en al vlug volgden er anderen. De activiteiten beperkten zich op dit moment tot houtwormbestrijding en behandeling van houtzwammen.

In de loop der jaren werden de activiteiten uitgebreid en kwamen onder andere, balkkopherstellingen, duivenwering, epoxyversterkingen, vochtbestrijding erbij. 

Sinds de opstart tot op heden behoren  quasi alle  spelers van de algemene restauratiebedrijven tot onze klantenbestand. 

Mede door al deze bedrijven  zijn we inmiddels uitgegroeid tot één van de belangrijkste restauratiebedrijven binnen onze tak in België, 

 

In 1999   na het bijwonen van diverse internationale congressen en beurzen, ... werd beslist om naast de uitvoering van de problematieken in de meestal historische panden, een verantwoorde manier van niet destructief onderzoek aan te kunnen  bieden.  Attic schafte zijn eerste "Resistograph" aan. 

In de loop van de jaren  werd deze afdeling 'steeds belangrijker en  werden naast de algemene aannemers en privépersonen ook architecten en studiebureaus onze klanten. 

Vanuit onze roots, mits de nodige ervaringen en de nodige investeringen, zijn we  gaandeweg specialist geworden in de niet destructieve (voor)onderzoeken en misschien wel de belangrijkste speler in dit gebied.

Regelmatig werden de 'tools' om dergelijke onderzoeken uit te voeren verruimd en beschikken we steeds over de nieuwste kwaliteitsvolle apparatuur,   sinds kort eveneens  over een tomograaf, 
Onder tomografie wordt verstaan het op non-invasieve wijze maken van een tweedimensionale afbeelding die een doorsnede weergeeft van een driedimensionaal object. Dat object kan een menselijk lichaam, een dier, een plant of een dood voorwerp zijn.