De meubelkever of anobium punctatus, ook verkeerdelijk de kleine klopkever genoemd is misschien wel de bekendste knaagkever. De schade beperkt zich vnl tot aan de oppervlakte van het aangetaste stuk, maar na verloop van tijd kunnen ook structurele problemen optreden, zoals bijvoorbeeld een plankenvloer die totaal geen sterkte meer heeft. Onberoerde meubels op zolder gestockeerd zijn één van de geliefkoosde plaatsen. . 

Kever:  De kever is tussen de 3 en de 5 mm groot.

De kleur schommelt tussen het chocoladebruin en het zwart.

De vleugel- of dekschilden vertonen overlangse rijen kleine puntjes. Het gewelfde halsschild verbergt de kop.

Larve : De larve is lichtjes gekromd, wit à witgeel van kleur en zo’n 2 à 3 mm groot.

De termijn van de cyclus wordt zeer sterk bepaald door de klimatologische omstandigheden.

Uitzicht van het aangetaste hout : Er zijn zeer veel ronde uitvlieggaten zichtbaar. Deze uitvliegopeningen hebben een diameter van een 2 tal mm. Het boormeel is dicht aangedrukt.

Cyclus : Ontwikkelingsduur van de eitjes : 4 à 5 weken

Levensduur van de larve : 2 tot 3 jaar

Verpopping : 2 à 3 weken

Levensduur van het insect : 2 tot 4 weken

Aantal eitjes : verschillend, gemiddeld 30 eitjes

Ontwikkelingsomstandigheden : De houtsoort moet voldoende lignine bevatten, een voldoende hoeveelheid zuurstof, een gunstige temperatuur,…

De meubelkever heeft voldoende rijk houtweefsel nodig  Men zal het dan ook veelal in de spintlagen van het hout aantreffen. Het insect kan ook papier en perkament aantasten De optimale temperatuur voor een snelle ontwikkeling situeert zich tussen de 20°C en de 25°C. Ontwikkeling is mogelijk tussen de 10°C en de 30°C.