De huisboktor of de hylotrupus bajulus is één van de schadelijkste knaagkever van de Benelux. deze soort tast vooral naaldhoutsoorten aan. Dit hout wordt voornamelijk gebruikt in vloeren en kapconstructies. Vooral in het voorjaar en de zomer wordt de huisboktor opgemerkt. Indien de larven reeds een aantal cycli aanwezig zijn is de kans reëel dat structurele balkstructuren teveel van het kracht hebben verloren en in extreme gevallen kan zelfs de dakstructuur instorten. Een inspectie door een specialist ter zake dringt zich op.

Kever :De volwassen kever is tussen de 10 en de 20 mm groot.

De kleur van het volwassen insect schommelt tussen  het bruinzwart en het grijszwart. De kever is lang en afgeplat. Zijn vleugels zijn verborgen door grote dekschilden. Er zijn twee verdikkingen aan de rugzijde van het borststuk. De sprieten zijn korter dan het lichaam.

Larve: De grote, witte larve is vooraan breder en platter. De mond is zeer goed zichtbaar op de bovenzijde van de kop door de uitgesproken bruine kleur.De larve maakt een knarsend geluid en is meer hoorbaar naarmate ze juist onder de oppervlakte van het hout knaagt. De klimatologische omstandigheden beïnvloeden het tempo van de cyclus, zo bemerken we dat het knarsend geluid meestal in de zomermaanden wordt waargenomen.

Uitzicht van het aangetaste hout: verborgen onder de oppervlakte bevinden zich vele gangen. Deze gangen zijn meestal georiënteerd in de lengterichting van het hout. Deze gangen bevatten de residu’s van het knaagwerk en zijn bijgevolg gevuld met boormeel.

Naarmate de ouderdom van de aantasting zal dit boormeel samenkitten en ten gevolge van oxidatie aan de lucht een andere kleur verkrijgen.

Het hout kan afbrokkelen naarmate de gangen toenemen en de balk meer en meer geperforeerd wordt. Hoe meer larven hoe slechter de conditie van het hout. Het aantal ovalen uitvlieggaten, met een diameter van ongeveer 8 mm, bieden ons een goede inschatting van de aantastinggraad.

Cyclus : Ontwikkelingsduur van de eitjes; 10 dagen

Levensduur van de larve: 3 tot 10 jaar

Verpopping : 5 tot 7 maanden

Levensduur van het insect: 1 tot 2 weken

Aantal eitjes: verschillend, gemiddeld 120 eitjes

Ontwikkelingsomstandigheden : De houtsoort moet voldoende lignine bevatten, een voldoende hoeveelheid zuurstof, een gunstige temperatuur, …. De boktor heeft voldoende rijk houtweefsel nodig: men zal bijgevolg deze kever aantreffen in het naaldhout en dan nog veel   al in de spintlagen.. De optimale temperatuur voor een snelle ontwikkeling situeert zich tussen de 25°C en de 35°C. Ontwikkeling is mogelijk tussen de 10°C en de 40°C.